Nová verze S4WAdmin a S4WShop

Dnes byla vydána nová verze našeho administračního rozhraní S4WAdmin a S4WShop. V případě, že používáte administrační rozhraní na našem hostingu, bude nová verze nahrána automaticky při Vašem dalším přihlášení do admin centra Vašich stránek.

Změny se tentokrát týkají především databáze a samotného administračního rozhraní. Proti předchozí verzi byly do článků, skupin produktů, i samotných produktů nově přidány položky "Položka menu". Tato položka slouží k oddělení položek seznamů v menu (především na stránkách, kde pro menu není dost prostoru) od plných názvů článků nebo produktů. V případě, že tuto položku při zadávání do databáze nevyplníte, bude automaticky doplněna z položky "Název". Aby se změna projevila "vně" na stránkách, je potřeba zásah do samotného kódu veřejné části stránek. V případě, že si přejete tutu položku využívat a ve veřejné části se neprojevuje automaticky, kontaktujte nás, změnu Vám obratem provedeme.

Novinky

Jak? (How-to?)